hlavicka
Hlavní stránka
Akce - uskutečněné
Akce - plánované
Fotogalerie - novinky
Exponáty - parní stroje
Exponáty - traktory
Exponáty - stabilní motory
Exponáty - užitkové automobily
Exponáty - ostatní
Služby - prohlídky
Služby - zapůjčování exponátů
Služby - prodej techniky
Služby - prodej upomínkových předmětů
Kontakt

Počet návštěv:   
  

MUZEUM UŽITKOVÉ TECHNIKY  je umístěno v soukromých prostorách v areálu bývalého statku nedaleko náměstí v Mníšku pod Brdy, v místech, kde stávala továrna na barvení látek a výrobu škrobu.


Továrna byla postavena v roce 1862 a zbourána před 2. světovou válkou. Původně zde byly vybudovány i velké sklepy na uchovávání brambor, jejichž klenby se objevují při výkopových pracech. Z původních staveb se dochovala továrnická vila a některé hospodářské budovy, vše bohužel poznamenáno socialistickým hospodařením po znárodnění.

 


Postupně jsou opravována hospodářská stavení, kde jsou umístěny vystavované exponáty. V roce 2011 byla zahájena  výstavba renovačních dílen, na kterou naváže výstavba nové výstavní haly se zázemím pro návštěvníky muzea.

Muzeum soustřeďuje exponáty, které sloužily především k práci a dopravě. Exponáty jsou pokud možno ponechávány ve stavu ve kterém byly získány, aby zůstala zachována patina, dobové opravy a šrámy získané službou. Postupně jsou stroje zprovozňovány a udržovány, s některými se účastníme různých akcí, některé jsou zapůjčovány pro potřeby filmu.Sbírka je zapsána v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury a Muzeum se stalo zakládajícím členem Asociace soukromých technických muzeí.

V současné době sbírka obsahuje přes 80 traktorů, asi 40 užitkových vozidel, přibližně 90 stabilních motorů a ostatní drobné technické předměty.

Návštěvu muzea lze spojit s návštěvou mníšeckého zámku, barokního areálu Skalka, okolí nabízí širokou možnost výletů i cyklovýletů v brdských lesích (více www.mnisek.cz).